Đang online: 4 | Số lần truy cập: 65747
Chọn tra cứu biểu thuế nhập khẩu hay ưu đãi đặc biệt
Chọn Thông tư cần tra cứu, nhập nội dung cần tìm kiếm vào 1 trong 4 ô và bấm "Tra cứu"
Theo Thông tư Số:
Lưu ý:
Tra cứu theo mô tả hàng hoá:
       - “Tra cứu theo mô tả hàng hoá”: nhập tên hàng hóa font chữ Unicode có dấu tiếng Việt
Tra cứu theo mã HS:
       - “Tra cứu theo mã HS”: nhập mã số HS hàng hóa dạng số tối thiểu 02 chữ số và tối đa 10 chữ số
Tra cứu theo chú giải phần:
       - “Tra cứu theo chú giải phần”: nhập theo font chữ Unicode có dấu tiếng Việt để xem chú giải chi tiết của phần liên quan
Tra cứu theo chú giải chương:
       - “Tra cứu theo chú giải chương”: nhập theo dạng số tối đa 02 chữ số để xem chú giải chi tiết của chương liên quan

Ngày 23/7/2019 Tên đăng nhập : Guest | Tên ĐV: Hải quan Đồng Nai